Wie zijn we?

~~ Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dat is ieder jaar weer het doel van KWF Kankerbestrijding ~~

 

KWF Zeist is een regionale afdeling van KWF Kankerbestrijding. KWF Zeist is actief in  Zeist en de omliggende buurgemeenten Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide.

Collectanten

Onze collectanten gaan één keer per jaar langs de deuren om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Dit gebeurt tijdens de va ste collecteweek, de 1e week van september. 
De KWF-collecteweek wordt ieder jaar gehouden in een van de eerste dagen van september en duurt 1 week.
​KWF Zeist heeft ruim 200 collectanten, die samen jaarlijks tijdens de KWF collectweek een flink bedrag ophalen met de persoonlijke QR-code, per WhatsApp of SMS.
 

Wijkhoofden

Onze wijkhoofden coördineren de jaarlijkse collecte in een wijk, die bestaat uit looproutes in enkele straten of lanen.
De wijkhoofden zorgen er onder meer voor dat de collecteborden op tijd voor de collecteweek bij hun collectanten zijn. Als collectanten vragen hebben, kunnen ze bij hun wijkhoofd terecht of bij de Collectecoördinator.
KWF Zeist is blij met haar ca. 30 wijkhoofden, maar kan altijd nieuwe aanmeldingen gebruiken!
 

Districtscoördinatoren

Onze districtscoördinatoren coördineren de contacten met de wijkhoofden in een district; een district bestaat uit enkele wijken. De districtscoördinatoren geven relevante informatie vanuit het landelijk bureau van KWF Kankerbestrijding door aan hun (ongeveer 6) wijkhoofden. Als de wijkhoofden vragen hebben, kunnen ze bij hun districtscoördinator terecht. KWF Zeist heeft 7 districtscoördinatoren.

Bestuur

De districtscoördinatoren, de collecteleider, de secretaris, de voorzitter en de penningmeester, vormen tezamen het bestuur van KWF Zeist. Het bestuur komt tussen september en april een aantal keren per jaar bij elkaar om de jaarlijkse collecte voor te bereiden.
Het bestuur evalueert de collecte van het voorgaande jaar, werkt nieuwe vrijwilligers in, neemt afscheid van oudgedienden.