Wie zijn we?

~~ Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dat is ook in 2018 het doel van KWF Kankerbestrijding ~~

 

KWF Zeist is een regionale afdeling van KWF Kankerbestrijding. KWF Zeist is actief in  Zeist en de omliggende buurgemeenten Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide.

Collectanten

Onze collectanten gaan één keer per jaar langs de deuren om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Dit gebeurt tijdens de va ste collecteweek, de 1e week van september. 
In 2018 is de collecteweek van zaterdag van 2 t/m zaterdag 8 september.
​KWF Zeist heeft ruim 260 collectanten, die samen jaarlijks tijdens de KWF collectweek rond de € 27.000 ophalen.
 

Wijkhoofden

Onze wijkhoofden coördineren de jaarlijkse collecte in een wijk, die bestaat uit enkele straten of een flat. De wijkhoofden zorgen er onder meer voor dat de collectebussen op tijd voor de collecteweek bij hun (ca. 7) collectanten zijn. Als collectanten vragen hebben, kunnen ze bij hun wijkhoofd terecht.
KWF Zeist is blij met haar 40 wijkhoofden, maar kan nieuwe aanmeldingen gebruiken!
 

Districtscoördinatoren

Onze districtscoördinatoren coördineren de contacten met de wijkhoofden in een district; een district bestaat uit enkele wijken. De districtscoördinatoren geven relevante informatie vanuit het landelijk bureau van KWF Kankerbestrijding door aan hun (ongeveer 6) wijkhoofden. Als de wijkhoofden vragen hebben, kunnen ze bij hun districtscoördinator terecht. KWF Zeist heeft 7 districtscoördinatoren.

Bestuur

De districtscoördinatoren, de collecteleider, de secretaris, de voorzitter en de penningmeester, vormen tezamen het bestuur van KWF Zeist. Het bestuur komt ca. 5  keer per jaar bij elkaar om de jaarlijkse collecte voor te bereiden. Het bestuur evalueert de collecte van het voorgaande jaar, werkt nieuwe vrijwilligers in, neemt afscheid van oudgedienden.