Colofon

​De website www.kwfzeist.nl is een uitgave van KWF Zeist.

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan KWF Zeist geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

Auteursrecht

Het auteursrecht van de teksten behoort toe aan Studio Verdonk, met een exclusief gebruiksrecht voor KWF Zeist. Het auteursrecht van het KWF-logo en KWF-favicon ligt bij KWF Kankerbestrijding. Het auteursrecht van de foto's behoort toe aan KWF Zeist.

Niets van deze website mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.